Formulář pro opuštění okresu

antigenní test ze slin

Nejprodávanější zboží:

       
České roušky 50 ks   České FFP2 respirátory   Antigenní RychloTEST    Angigenní test ze slin   
České roušky a FFP2 respirátory

NÁVOD, jak se objednat na očkování

Kdy můžete opustit okres?

Okres můžete opustit z důvodů, na které se vztahují výjimky. Stačí mít u sebe vyplněný formulář pro opuštění okresu nebo čestné prohlášení a mít k cestě následující důvody:

 •  Cesta do zaměstnání potvrzená zaměstnavatelem
 •  U OSVČ je nutné potvrzení o zadané zakázce
 •  Cesta do zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně doprovodu
 •  Cesta do zařízení veterinární péče
 •  Zajištění nezbytných potřeb pro jinou osobu, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata
 •  Vyřízení neodkladných úředních záležitostí včetně doprovodu
 •  Účast na pohřbu
 •  Vzdělávání včetně praxe a zkoušek
 •  Účast na hromadné akci (demonstrace, petiční akce)
 •  Vycestování z České republiky - nutný doklad, např. letenka

Co je zakázané

 •  Cestování za nákupy mimo okres
 •  Pokud bydlíte na více místech, můžete být pouze na jednom z nich
 •  Návštěvy příbuzných (mimo zajištění základních potřeb)
 •  Procházky mimo území obce

Odpovědi na nejčastější otázky

Kde najdu mapu okresů?

Využít můžete službu Mapy.cz (pozor, nezobrazí v mobilu), kde si vyhledáte daný okres. Služba vám zobrazí hranice okresů v celé České republice. Pokud si mapu přiblížíte a přepnete na letecké snímky, přesně zjistíte, kde končí hranice vašeho okresu.

Co když nemám tiskárnu?

Pokud nemáte tiskárnu, klidně si můžete vzít papír a tužku a prohlášení sepsat ručně. I tato varianta je akceptovatelná.

Co potřebuji k cestě k lékaři?

Mějte u sebe vyplněný formulář nebo čestné prohlášení. Pokud máte i doklad, který dokazuje cestu k lékaři, vezměte si ho raději s sebou (není to ale podmínkou).

Co potřebuji k cestě do zaměstnání?

Pokud pracujete mimo okres svého trvalého bydliště, mějte u sebe formulář pro opuštění okresu do zaměstnání. Formulář může nahradit pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz, který dokazuje, že se skutečně jedná o cestu do jiného okresu.

Co potřebuji k cestě na úřad?

Také při cestě na úřad mimo okres mějte u sebe čestné prohlášení nebo vyplněný formulář pro opuštění okresu. Pokud máte i další doklad, např. předvolání na úřad, vezměte ho pro jistotu s sebou.

Co když potřebuji odjet na chatu?

Na chatu je potřeba odjet ještě před začátkem účinnosti nových opatření a na novém místě strávit celou dobu jejich platnosti. Rekreační objekt se stává novým bydlištěm a musíte tam dodržovat stejná omezení jako v místě svého trvalého bydliště.

Jak se bude kontrolovat omezení pohybu mimo okres?

Kontrolu bude mít na starost policie ČR. Kontroly budou probíhat namátkově na hlavních dopravních tazích. V krajním případě může být nasazena i armáda.

Formulář pro opuštění okresu

Formulář pro opuštění okresu: Stáhněte si dokumenty, které vám umožní “volně” cestovat

Formulář pro opuštění okresu bude pro mnoho lidí v následujících třech týdnech naprosto nepostradatelnou součástí jejich života. Umožnit by jim totiž měl „beztrestné“ cestování mezi okresy – tedy samozřejmě v případě, že splní podmínky pro cestování, mezi které patří například pracovní povinnosti či potřeba postarat se o příbuzné. Pokud tápete nad tím, jak mají formuláře vypadat, potažmo kde je získat, máme pro vás odpověď. V tomto článku totiž naleznete odkazy na oficiální formuláře vytvořené Ministerstvem vnitra České republiky. Ty si stačí stáhnout, vyplnit a následně vozit s sebou při cestování mezi okresy.

Mapy okresů, jak jednoduše zjistit NÁVOD.

Formulář pro opuštění okresu – vzor ke stažení

Potřebujete od 1.3.2021 opustit okres mimo své trvalé bydliště? Pak budete potřebovat formulář pro opuštění okresu nebo čestné prohlášení.

Podívejte se, z jakých důvodů můžete opustit okres a stáhněte si vzory formulářů podle Ministersta vnitra. Formuláře jsme připravili tak, abyste si je mohli vyplnit přímo v PDF a vytiskli.

Formulář pro opuštění okresu – vzor ke stažení

Potřebujete od 1.3.2021 opustit okres mimo své trvalé bydliště? Pak budete potřebovat formulář pro opuštění okresu nebo čestné prohlášení.

Podívejte se, z jakých důvodů můžete opustit okres a stáhněte si vzory formulářů podle Ministersta vnitra. Formuláře jsme připravili tak, abyste si je mohli vyplnit přímo v PDF a vytiskli.

Formulář pro opuštění okresu ke stažení

Formulář pro opuštění okresu: Kde ho stáhnout? Jaké informace musí obsahovat?

Jízda mezi jednotlivými okresy je kvůli snaze o omezení styku mezi lidmi komplikovaná. Pokud však musíte do jiného okresu na úřad nebo do práce, musíte důvod cesty doložit.

Pohyb osob mezi okresy je od 1. března do 21. března omezen, a to v reakci na zhoršující se epidemickou situaci a přetížení nemocnic. Vycestovat do jiného okresu můžete v těchto třech týdnech jen za vybraných podmínek. Víte, jaké podmínky to jsou a co pro jízdu mimo váš „domovský“ okres potřebujete?

Jízda mimo domovský okres je umožněna vlastně jen kvůli nejnutnějším případům. Povoleny jsou konkrétně cesty do práce, k lékaři nebo na úřad. Některé takové cesty lze ale v případě potřeby odložit, prodloužena je třeba platnost propadlé technické kontroly nebo řidičského průkazu.

Naopak za příbuznými můžete vyrazit jen v případě potřeby zajištění nezbytné péče o ně, případně kvůli zajištění péče o děti či zvířata. Mezi povolené výjimky patří také účast na pohřbu nebo cesta za zkouškou. Naopak cesta na svatbu nebo za nákupem mimo okres je výslovně zakázána.

Důvod cesty přitom musí doložit všichni občané starší 15 let, a to několika způsoby. V případě cesty za prací lze cestu doložit písemným potvrzením od zaměstnavatele, pracovní smlouvou nebo klidně i zaměstnaneckým průkazem.

Formulář pro potvrzení od zaměstnavatele lze stáhnout v elektronické podobě na webu Úřadu vlády České republiky. Vyplníte do něj potřebné nezbytnosti, přičemž si ho necháte podepsat od zaměstnavatele. Z důvodu potřeby tohoto podpisu je tak vhodnější požádat o vyplnění přímo zaměstnavatele.

V případě cesty mimo okres za jiným povoleným účelem už potřebujete čestné prohlášení nebo formulář, v němž vyplníte místo, čas a cíl cesty. Také v tomto případě můžete využít vzor dostupný na webu Úřadu vlády České republiky. Ten však nadále kvůli velkému zájmu může být přetížený, a tak se nabízí třeba formuláře na webu  Generátor čestných prohlášení, kde jednoduše vyberete důvod opuštění okresu, vše vyplníte on-line a kliknete na tlačítko vytisknout. 

Pokud ani to by vám nevyhovovalo, stačí vyplnit čestné prohlášení ručně, musí každopádně obsahovat vaše jméno, příjmení, adresu, číslo občanského průkazu (případně pasu) a zdůvodnění cesty podle povolených výjimek.

Jelikož v České republice je zvykem mít trvalé bydliště jinde, než skutečně bydlíte (což je typické nejen pro studenty), můžete mít logicky problém při návratu do svého okresu svého skutečného bydliště, třeba při cestě z práce, to když máte trvalé bydliště uvedené v občanském průkazu jinde. V takovém případě se musíte prokázat třeba nájemní smlouvou nebo jiným potvrzením o místě bydliště (dokladem o zaplacení elektřiny, internetu apod.). Z toho důvodu platí, že tyto tři týdny můžete trávit třeba na chatě v jiném okresu. Za dobu lockdownu se však kromě povolených výjimek nemůžete přesunout do jiného okresu. Ostatně proto vláda vyzvala občany už minulý víkend, aby si nejpozději 28. února vybrali místo, kde chtějí tyto tři týdny pobývat.

Během cesty v rámci okresu, kde má občan bydliště nebo trvalý pobyt, třeba za zaměstnáním nebo vzděláváním, žádný zvláštní dokument potřeba není. To samé platí také pro pohyb v rámci Prahy, mezi městskými částmi. Uvnitř okresu je také možné jet v nezbytně nutném počtu osob na nákup a v rámci jedné domácnosti do vlastního rekreačního objektu.

Vybrané činnosti jsou nicméně povolené jen v rámci obce, kde má občan trvalý pobyt nebo bydliště a občan při nich nesmí překročit území obce. Jde např. o vycházku do přírody a parku, sportování, venčení psů. Venčit psa po 21. hodině lze pouze do 500 metrů od bydliště. To je totiž výjimka ze zákazu volného pohybu mezi 21. hodinou večerní a 5. hodinou ranní.

Policie přitom v úterý na svém twitteru uvedla, že potvrzení o účelu cesty mimo okres je možné při případné kontrole předložit i v elektronické formě. Přesto však policisté preferují papírovou podobu formuláře, a to kvůli rychlejší a bezpečnější kontrole bez vzájemného kontaktu. Předkládání dokumentu uloženého třeba v mobilním telefonu je totiž problematické z hlediska dodržení hygienických opatření, policisté by totiž při kontrole měli dodržovat odstup. Čtení z mobilu tak kontrolu zdržuje a zvyšuje riziko přenosu nákazy.

Kontroly dodržování vládních opatření o omezení pohybu mimo okresy jsou namátkové. Dohlíží na ně zhruba 26 tisíc policistů, jimž pomáhá i armáda a celníci. Pokuta za porušení opatření může činit až 10.000 korun na místě a až 20.000 Kč ve správním řízení. ZDROJ https://www.auto.cz/formular-pro-opusteni-okresu-kde-ho-stahnout-jake-informace-musi-obsahovat-138283

Generátor čestných prohlášení

pro účely opuštění okresu bydliště s ohledem na usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 216

Vyplňte červeně označená pole a poté klepněte na tlačítko Vytisknout niže. Vytištěný dokument podepište a vezměte ho na cestu s sebou. Slouží i pro cestu zpět. Nepotřebujete žádné další dokumenty či doklady.

Vyplněné údaje se nikam neodesílají, nejsou nikde zaznamenávány ani ukládány, vše probíhá čistě ve vašem prohlížeči.

Čestně prohlašuji, že se na tuto cestu vztahuje výjimka ve smyslu bodu II, odst. 2 usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 216, neboť se jedná o nezbytnou cestu za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu a o cestu zpět.Pokud se po klepnutí na tlačítko Vytisknout nic nestane (např. v některých mobilních prohlížečích), vytiskněte tuto stránku pomocí funkcí svého prohlížeče.

ZDROJ https://prohlaseni.altair.blog/Prohlaseni/2

Formulář pro opuštění okresu pdf

Často kladené otázky

Práce

Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení?

 • NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad.

Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, čím se musím prokázat?

 • Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Lze využít vzor dostupný na stránkách Ministerstva vnitra (DOCX, 9,6 kB & PDF, 168 kB). Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.

Vláda důrazně vyzývá zaměstnavatele k využívání práce na dálku (tzv. home office). Co to znamená?

 • ANO, vláda vyzývá všechny zaměstnavatele maximálně využívat práci na dálku tam, kde je to alespoň trochu možné. Například v administrativních provozech by se měly vyskytovat jen osoby bezpodmínečně nutné k ochraně majetku a základních funkcí, jinak by měli zaměstnanci po dobu 3 týdnů pracovat na dálku. Je to jedna z nejefektivnějších cest, jak omezit mobilitu, a tedy šíření viru.

Lékař a úřední záležitosti

Pokud půjdu k lékaři nebo na úřad, musím mít u sebe nějaké potvrzení?

 • NE, v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete.

Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař, úřady)?

 • Stačí zaškrtnutý formulář (DOCX, 18,3 kB & PDF, 114 kB) nebo čestné prohlášení (DOCX, 15,8 kB & PDF, 105 kB), kde uvedete místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení můžete využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestujete „k lékaři“ s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou.

Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to se svatbami?

 • Účast na svatbě je možná jen v rámci okresu, kde má místo trvalého pobytu nebo bydliště jeden z partnerů. Na účast svědků a druhého z partnerů se vztahuje výjimka z omezení cest mezi okresy – nezbytný úřední úkon.
 • Tato výjimka se však kromě svědků a druhého z partnerů nevztahuje na žádné jiné účastníky. Svatby se tedy jako hosté mohou zúčastnit pouze ti, kteří mají bydliště v okresu, kde se svatba koná.

A jak je to s registrovaným partnerstvím?

 • Uzavřít registrované partnerství je možné pouze na 14 matričních úřadech v České republice. Pokud se tedy partneři rozhodnou uzavřít registrované partnerství, vztahuje se na ně výjimka pro překročení hranice okresů. Tato výjimka se vztahuje ale jenom na osoby, které chtějí registrované partnerství uzavřít.

Mohu odjet do lázní?

 • Ano, pokud vám lázně předepsal lékař, vztahuje se na tuto cestu výjimka nezbytné cesty do zdravotnického zařízení. Pro kontrolu dané výjimky byste měli využít např. pozvánku k nástupu do lázní, rozhodnutí lékaře apod.

Péče o děti, příbuzné

Máme děti ve střídavé péči a musím si je po týdnu převzít, jak mohu doložit oprávněnost této cesty?

 • Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučujeme mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči.
 • Stejně tak výjimka platí pro jakýkoli jiný (úředně či dohodou) upravený styk rodiče s dítětem. I zde je nutné výjimku prokázat příslušnými dokumenty.

Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání životních potřeb, nákupy, lékař apod.), čím mám prokázat oprávněnost své cesty?

 • Stačí vaše čestné prohlášení, můžete využít formuláře, mít připravený kontakt na rodiče.

Mohu dát děti na hlídání prarodičům, když bydlí v jiném okresu?

 • Ano, ale mělo by se jednat o pobyt dětí u prarodičů po celou dobu trvání tohoto opatření. Upozorňujeme, že kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) však rozhodně nelze doporučit.

Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče, prarodiče), když bydlí ve stejném okresu?

 • NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení nutné péče nebo doprovod např. k lékaři nebo na úřad. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu, a tedy šíření viru.

Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona za mnou? Co případně musím doložit?

 • To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se musíte na dobu 3 týdnů sestěhovat na jedno místo.

Nákup

Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště?

 • NE, nemůžete. Nakupovat můžete pouze v rámci svého okresu (není třeba žádný doklad). Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.

Mohu přejíždět mezi jednotlivými městskými částmi?

 • ANO. V případě Prahy je pohyb mezi městskými částmi brán jako pohyb v rámci jednoho okresu.

Cestování mimo okres a hlavní město Prahu

Mohu jet na svoji chatu/chalupu/nemovitost? Co musím doložit?

 • Pokud chcete jet na svou chatu / chalupu / jiný rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, musíte tam být nejpozději v den účinnosti nového omezení. Na cesty na chatu mimo okres se nevztahuje žádná z výjimek krizového opatření.

Co když mě vykradou, poškodí nemovitost či jiný majetek, který mám mimo okres, nebo mi tam např. praskne vodovodní potrubí? Mám výjimku?

 • Smyslem opatření je maximálně omezit mobilitu osob. Na tyto situace se sice výjimka výslovně nevztahuje, nicméně v závažných případech lze z těchto důvodů okres opustit. Výjimky je však možné využívat jen ve skutečně nezbytných případech. Pokud je účelem ochrana vlastního života či majetku, pak opuštění okresu není porušením povinnosti krizového opatření. Samozřejmě je nutné existenci havarijní či jiné situace při kontrole prokázat.

Přes týden bydlím v Brně u známých a na víkend jezdím domů do Pitína (okres Uherské Hradiště), kde mám trvalé bydliště. Mohu jet z domova do Brna?

 • Je nutné mít na paměti, že účelem krizového opatření je snížení mobility a setkávání osob. Proto důrazně doporučujeme vybrat si jedno z míst, kde budete po dobu účinnosti těchto omezení pobývat.

Jak bude fungovat příměstská doprava, když jezdí i mimo okres, například z Prahy do obcí v okrese Praha východ?

 • Vnitrostátní přepravci fungovat mohou, ale jednotliví cestující musí splňovat některou z výjimek pro pohyb mimo okres.

Mohu s autem do autoservisu, který není v okresu, kde mám trvalé bydliště? Mohu si jet vyzvednout nové auto mimo okres, kde mám trvalé bydliště?

 • NE, krizové opatření žádnou výjimku pro využití takové služby neobsahuje. Není tedy možné pro účely cest do značkového autoservisu popřípadě cest pro nové vozidlo využít výjimku z cestování mimo okres. Lze samozřejmě řešit jinými prostředky – odvoz vozidla přímo autoservisem apod.

Koupil jsem si štěně. Mohu si ho jet vyzvednout do jiného okresu?

 • NE, krizové opatření žádnou výjimku pro takovou cestu neobsahuje, nejedná se o zajištění nezbytné péče o zvíře. Jde spíše o využití služby, na které se výjimka pro opuštění okresu nevztahuje. To stejné platí v případě, že se chci na zvíře, které chci koupit, jet podívat.

Stavím dům svépomocí v okresu, kde nemám trvalý pobyt nebo bydliště. Mohu tam jet?

 • Krizové opatření pro tuto situaci neobsahuje konkrétní výjimku, ale v daném případě lze využít analogii k havarijním či jiným ohrožujícím situacím. Pokud by například nemožností dopravit se na stavbu hrozil vznik závažné majetkové újmy, nebude překročení hranice okresu porušením krizového opatření.

Stěhování a prohlídky bytů

Mám naplánované stěhování do jiného okresu, mohu se přestěhovat během omezení pohybu?

 • Ano, na stěhování se vztahuje výjimka. Prokázat takovou výjimku je vhodné zejména nájemní či kupní smlouvou k nemovitosti.
 • To se však nevztahuje na prohlídky bytů a nemovitostí. Takové prohlídky nemají výjimku ze zákazu opuštění okresu. Tyto činnosti lze realizovat i jinými prostředky, bez přímé osobní účasti. Krizové opatření týkající se maloobchodu a služeb navíc s účinností od 1. března zakazuje provoz provozoven realitního zprostředkování.

Sport, volnočasové aktivity a pobyt v přírodě

Jak máme zajistit uzavření hřiště v otevřeném prostoru? Strážníky ani zaměstnance obce nemáme.

 • Provozovatel by měl zajistit uzavření hřišť, u kterých je to možné (je např. oplocené).

Mohu si jít zaběhat?

 • ANO, běhat lze přes den (od 5 do 21 hod) na celém OKRESU. Přitom by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.

Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem – vycházka, venčení psů apod.?

 • ANO. Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod) po celém území OKRESU. Venčení psů v noci je do 500 metrů od bydliště.

Můžu jít na výlet do přírody a překračovat hranice okresu? Pobyt v přírodě přece nemůže ničemu vadit.

 • To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na území okresu, kde mám trvalý pobyt nebo bydliště.

Můžu jít rybařit?

 • Rybaření jako volnočasová aktivita je možné pouze v rámci okresu, kde mám trvalý pobyt nebo bydliště. Výkon rybářského práva v jiném okrese je možný, jen když je to nezbytné – např. k regulaci zvěře, k výlovu, zarybnění, k výkonu rybářské stráže apod.

Kontroly a doba, po kterou uvedené platí

Co mi hrozí, když nebudu nařízení respektovat? Jaké jsou případné pokuty/sankce?

 • Jedná se o krizové opatření vlády, povinnost jej dodržovat stanoví krizový zákon. Za porušení této povinnosti je sankce až 20 tisíc korun.

Jak se to bude kontrolovat? Kdo to bude kontrolovat?

 • Intenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé České republiky. Policie využije všech svých kapacit.

Jak budou policisté kontrolovat pravost potvrzení od zaměstnavatele?

 • Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu.

Budou kontroly i ve vlacích a autobusech, které sváží lidi do Prahy?

 • Kontroly bude policie zaměřovat do všech míst, ve kterých bude předpoklad porušování krizových opatření, včetně vlaků a autobusů.

K čemu omezení je, když si do formuláře mohu de facto napsat jakýkoli důvod?

 • Důvody jsou omezené výjimkami. Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu. Každý musí být schopný prokázat, že se na něj daná výjimka vztahuje.

Jak dlouho budou opatření platit?

 • Opatření budou platit od 1. března 2021 do 28. března 2021.

Výjimky

Co znamená výjimka v nařízení „Účast na hromadné akci“?

 • Jsou to akce povolené Ministerstvem zdravotnictví podle bodu VIII tohoto opatření, například významná sportovní utkání.

Jsem očkovaný, případně jsem covid-19 už prodělal. Vztahují se tato omezení i na mě?

 • Ano, vztahují se na všechny osoby.

Související dokumenty

Formulář pro opuštění okresu pro osvč

Formulář pro opuštění okresu: stáhněte si všechny formuláře na jednom místě

I přes to, že dnes ministr zdravotnictví Jan Blatný mluvil o pozitivním vlivu opatření na šíření koronaviru v rámci ČR. Platí i nadále zákaz přejíždění z okresu do okresu. Formulář pro opuštění okresu je tedy stále ještě nutné mít sebou kdykoli, kdy se rozhodnete v rámci udělených výjimek opustit okres. V současné době patří mezi výjimky, kdy je umožněno cestování mezi okresy například pracovní povinnosti, potřeba starostlivosti o příbuzné nebo jiné nevyhnutelné záležitosti. Pokud se jedete starat o příbuzného, stačí takzvané čestné prohlášení, pokud jedete za prací, je důležité mít od zaměstnavatele nebo v případě OSVČ od objednavatele potvrzený formulář o výkonu práce. Kromě toho musíte mít vždy vyplněný také formulář pro cesty mimo okres. Veškeré formuláře pro opuštění okresu si můžete stáhnout níže v tomto článku.

Formulář pro opuštění okresu

Formulář pro opuštění okresu čestné prohlášení

Stáhněte si formulář pro opuštění okresu i čestné prohlášení

Už přes dva týdny platí na území České republiky zákaz cestování mezi okresy. Pokud potřebujete vycestovat do sousedního okresu, musíte mít u sebe čestné prohlášení nebo formulář pro opuštění okresu. Oba dokumenty najdete v tomto článku.

Potřebujete vycestovat mimo váš okres a nevíte, jak má vypadat čestné prohlášení nebo formulář? Deník je pro vás připravil a stáhnout si je můžete přímo zde.

Čestné prohlášení si můžete stáhnout ZDE>>>
Formulář pro cesty mezi okresy si můžete stáhnout ZDE>>>

Čím se prokázat
Při cestách mimo okres nebo katastr obce by se lidé měli rokazovat policistům například na papír předem napsaným čestným prohlášením, kam cestují. Napsat to mohou i na formulář, který lze stáhnout z odkazu výše a vytisknout. Prohlášení či formulář by měl obsahovat místo, čas a cíl cesty. Pokud budou lidé mít jiné potvrzení, například žádanku od lékaře, měli by si ji vzít s sebou. V případě cest za prací mimo okres, kde žijí, by u sebe měli mít například pracovní smlouvu s místem výkonu práce, nebo potvrzení od zaměstnavatele, kde bude vedle místa práce uvedeno i místo, kde žijí.

Hranice okresů
Pokud nevíte, kde přesně končí váš okres, podívejte se do naší mapy, kde si můžete rozkliknout jednotlivé okresy a zobrazit i hranice obcí.

Omezení a výjimky v rámci okresu
Cestování ve stejném okrese mezi jednotlivými obcemi nebo městy bez potvrzení nebo čestného prohlášení bude možné pouze tehdy, když lidé půjdou na nákup, na úřad, k lékaři nebo budou pečovat o osobu blízkou. Naopak nemohou na návštěvu za příbuznými. Zkrátka by se povětšinou měli držet ve své obci a mimo ni cestovat pouze ze závažných důvodů.

Lidé mohou sportovat chodit do přírody či venčit psy. Ale pouze v katastru obce, kde bydlí. To samozřejmě neznamená pouze na návsi, ale třeba i na polních cestách, polích či lesích, které do katastru patří. To vše je povolené od 5 do 21 hodin. V noci jsou možné pouze cesty do a ze zaměstnání, cesty k lékaři či venčení psů do pěti set metrů od bydliště. ZDROJ https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/stahnete-si-formular-pro-opusteni-okresu-i-cestne-prohlaseni-20210317.html